Bob Dylan -《Another Side Of Bob Dylan》[MP3!]

Bob Dylan -《Another Side Of Bob Dylan》[MP3!]
  • 片  名  Bob Dylan -《Another Side Of Bob Dylan》[MP3!]
  • 简  介  发行时间: 1964年
  • 类  别  音乐
  • 小  类  欧美音乐


  • 详细介绍专辑中文名: Another Side Of Bob Dylan歌手: Bob Dylan资源格式: MP3发行时间: 1964年简介:
    专辑介绍:
    这是Dylan最为内省的一张专辑,也是他向民谣运动告别的标志。这时的Dylan已经厌倦了他领导潮流运动的前沿地位。他“命令自己告别,不再予以关心”。正如专辑的名字一样,你可以看到一个另外的Bob Dylan。
  • Bob Dylan -《Another Side Of Bob Dylan》[MP3!]_large